Projectomschrijving

In dit project is de multidisciplinaire richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ontwikkeld. Deze geeft inhoudelijke
aanbevelingen voor de praktijk voor diagnostiek en behandeling bij aspecifieke lage rugklachten.

De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Evenals op meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch handelen. De richtlijn is uitgewerkt aan de hand van een aantal uitgangsvragen. De meeste daarvan gaan over samenwerking en communicatie. Deze zijn besproken tijdens consensusbijeenkomsten. De uitgangsvragen over diagnostiek en behandeling zijn gebaseerd op reviews. Aan de richtlijn hebben 20 verschillende beroepsorganisaties en 2 patiëntenverenigingen meegewerkt.

De inhoudelijke aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling zijn uitgewerkt. Evenals de ketenzorg voor aspecifieke lage rugklachten. Ook is de organisatie en samenwerking tussen disciplines beschreven. Inclusief verwijs- en terugverwijscriteria.

Naast de richtlijn zijn de volgende producten opgeleverd:

  • budget-impact analyse
  • pakket van eisen voor multidisciplinair Elektronisch Patiënten Dossier
  • patiëntenvoorlichtingsmateriaal
  • set kwaliteitsindicatoren
  • verspreidings- en implementatieplan
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website