Projectomschrijving

In de pilot staat het ontwikkelen van innovatieve elementen binnen de multidisciplinaire richtlijn hartfalen centraal.
 
Geslaagde innovaties zijn onder meer:

  1. Internationalisering. De medisch-inhoudelijke richtlijn en de website voor patiëntenvoorlichting zijn afgeleid van Europese versies. 
  2. Een parallel ketenzorg/samenwerkingsafsprakentraject. Met een set raam-aanbevelingen over de zorgketen en de samenwerkingsafpraken. Dit is een hoofdstuk in de multidisciplinaire richtlijn. 
  3. Patiëntenperspectief in de richtlijn. Met aandacht voor zelfmanagement. 
  4. De ‘factor arbeid’ in de richtlijn

Het project heeft geleid tot een concept multidisciplinaire richtlijn. Daarin zijn ook arbeidsgeneeskundige aspecten opgenomen. Evenals hoofdstukken over zorgketenbeschrijving en patiëntenperspectief. Na autorisatie kan de richtlijn landelijk worden geïmplementeerd, samen met de zorgstandaard. De zorgstandaard hartfalen is bedoeld als aanvulling op de multidisciplinaire richtlijn hartfalen. De zorgstandaard bevat geen medisch-inhoudelijke zaken, alleen zorg-organisatorische zaken vanuit patiëntenperspectief.

Het project biedt veel informatie over innovatie bij richtlijnontwikkeling. Hierover is een uitvoerige rapportage uitgebracht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website