Projectomschrijving

Obstipatie en solitaire fecale incontinentie komen veel voor bij kinderen. Deze kunnen ernstige invaliderende gevolgen hebben. Er is een grote variatie in het beleid bij kinderen met obstipatie. Er bestond nog geen richtlijn voor. Daarom is gewerkt aan de ontwikkeling daarvan. Het doel van deze richtlijn is te komen tot een betere herkenning, optimalisering van de diagnostiek en behandeling van kinderen van 0 tot 18 jaar met obstipatie.

In deze richtlijn worden gefundeerde aanbevelingen gedaan. Het biedt een samenvatting over de wetenschappelijke stand van zaken en kennis uit de praktijk betreffende obstipatie bij kinderen. Dit volgens de methode van evidence-based richtlijnontwikkeling.

Deze richtlijn:

  • kan dienen als ondersteuning in het besluitvormingsproces
  • moet leiden tot verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van het medisch handelen
  • moet leiden tot meer uniformiteit in de praktijkvoering

De aanbevelingen in de richtlijn zijn te vertalen naar lokale protocollen, toegespitst op de plaatselijke situatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website