Projectomschrijving

De ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor beoordelen, behandelen en begeleiden (3B)

In Nederland wordt jaarlijks bij 20.000 individuen uit de beroepsbevolking de diagnose Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH) gesteld. Hiervan keert maar 40% binnen 2 jaar terug naar werk. Dit is de aanleiding voor de ontwikkeling van de richtlijn “NAH en Arbeidsparticipatie”. Hierin staat bevordering van arbeidsparticipatie centraal.
De richtlijnwerkgroep bestaat uit onderzoekers, richtlijnadviseurs en inhoudsdeskundige vertegenwoordigers van beroeps- en patiëntenorganisaties. Op grond van de knelpunten zijn zes uitgangsvragen opgesteld waar de richtlijn een antwoord op geeft.
Systematisch literatuuronderzoek vond o.a. plaats naar effectieve re-integratiebevorderende interventies en voorspellende factoren ten aanzien van arbeidsparticipatie. Ook werd aanvullend kwalitatief onderzoek verricht. Praktijkervaringen van werkgroepleden, werkgevers en patiënten zelf worden opgenomen in de richtlijn.
In september 2011 verschijnt een richtlijn voor beoordeling, behandeling en begeleiding (3B) van NAH patiënten ten aanzien van arbeidsparticipatie. De richtlijn biedt houvast aan alle betrokkenen om meer NAH patiënten succesvol en duurzaam te laten deelnemen aan het arbeidsproces.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website