Projectomschrijving

Het herstel en hervatten van (werk)activiteiten na een operatie verloopt niet altijd als verwacht. Nederlands onderzoek heeft laten zien dat veel gynaecologen en huisartsen weinig aandacht besteden aan de effecten van de operatie op de kwaliteit van herstel of het hervatten van (werk)activiteiten. Tevens worden er door de verschillende beroepsgroepen soms tegenstrijdige adviezen gegeven en weten patiënten vaak niet met wie ze contact kunnen opnemen bij problemen na de operatie.

Om inzicht te krijgen in de problemen en behoeften die patiënten ervaren rondom het hervatten van (werk) activiteiten na de operatie hebben we in dit project focusgroepsdiscussies voor patiënten georganiseerd. Daarnaast is met behulp van een expertpanel van gynaecologen, bedrijfs/verzekeringsartsen en huisartsen een richtlijn ontwikkeld voor het hervatten van (werk) activiteiten na de operatie.

Met behulp van de zo verkregen informatie is de interactieve website www.ikherstel.nl ontwikkeld met een aansprekende film. Deze e-health interventie wordt momenteel geëvalueerd door een groep patiënten, artsen en werkgevers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website