Projectomschrijving

ZonMw heeft in 2005 de Orde van Medisch Specialisten en het CBO in de gelegenheid gesteld 54 lopende richtlijnen en 10 nieuwe richtlijnen te ontwikkelen. Richtlijnen dienen tot ondersteuning van professionals. Daarmee kunnen ze zorg zoveel mogelijk eenvormig leveren.

De ontwikkeling van richtlijnen is onderdeel van het medisch specialistische kwaliteitsbeleid.  Interne indicatoren versterken de vakinhoudelijke kant. Deze worden bij voorkeur tegelijkertijd met de richtlijn ontwikkeld.

Literatuurselectie vond plaats door ervaren literatuur-searchers. Bij de ontwikkeling van de richtlijnen is gewerkt met werkgroepen, die zijn gesplitst bij omvangrijke onderwerpen. Het benoemen van kennishiaten maakte duidelijk op welk onderwerp nader onderzoek nodig is. Patiëntenparticipatie in de richtlijnontwikkeling bleek een goede aanvulling op de professionele deelname.

Belangrijke pijlers bij de richtlijnontwikkeling waren:

  • ontwikkeling van indicatoren
  • het volgen van het implementatieproces
  • monitoren van het gebruik
  • de actualiteit van de richtlijn
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website