Projectomschrijving

Jaarlijks proberen zo’n 94.000 Nederlanders suïcide te plegen. Ongeveer 1.500 mensen plegen daadwerkelijk zelfmoord, meer dan het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Suïcidaliteit, suïcidepogingen en suïcide vormen een groot gezondheidsprobleem.

Toch bestaat er geen duidelijkheid over de beoordeling en behandeling van suïcidaal gedrag. En slechts een minderheid van de ziekenhuizen heeft een richtlijn voor de opvang van mensen die suïcide probeerden te plegen.

Binnen dit project wordt een richtlijn ontwikkeld voor de beoordeling en behandeling van suïcidaal gedrag. Die richtlijn besteedt onder andere aandacht aan:

  • bejegening en veiligheid van de patiënt
  • schatting en management van het risico op een (volgende) suïcidepoging
  • psychiatrische beoordeling van de betrokkene
  • mogelijke somatische interventies
  • het inschakelen van familieleden
  • de continuïteit van behandeling en de nazorg

De ontwikkeling van de richtlijn leidt bij de doelgroep waarschijnlijk onder meer tot:

  • toename van de maatschappelijke participatie
  • vermindering van het arbeidsverzuim
  • voorkoming van arbeidsongeschiktheid
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website