Projectomschrijving

De richtlijn lyme gepubliceerd in 2004 bleek niet altijd goed aan te sluiten op de klinische praktijk en vanuit patiënten bestond veel kritiek op de wijze waarop er werd omgegaan met de onzekerheden en verschillen van inzicht die er ten aanzien van de diagnostiek en behandeling bestaan.
In de herziene richtlijn wordt voor zover mogelijk getracht aan bovengenoemde bezwaren en kritiek tegemoet te komen. Zowel in Nederland als het buitenland bestaat er over een aantal aspecten van lymeziekte verschil van inzicht en controverse.

Bij de herziening van de richtlijn Lyme-borreliose wordt getracht de impasse rond deze verschillen van inzicht te doorbreken en de wetenschappelijke gegevens, met inachtneming van de argumenten vanuit patiëntenperspectief, op objectieve en genuanceerde wijze te vertalen naar de klinische praktijk. In de eindfase zal in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten  een patiëntenversie van de richtlijn worden ontwikkeld.

 

Lees meer informatie over Lyme en de onderzoeken op onze themapagina over Lyme

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website