Projectomschrijving

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) betreft de diagnostiek en behandeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dit bij mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. In 2006 is een multidisciplinaire richtlijn verschenen. Deze richtlijn en de daarvan afgeleide NHG-Standaard CVRM zijn in dit project geactualiseerd.

Een grondige vernieuwing was noodzakelijk. Sinds de publicatie van de vorige richtlijn zijn er diverse nieuwe resultaten uit wetenschappelijk onderzoek beschikbaar.

In het project zijn:

  • nieuwe onderzoeksgegevens uit de literatuur verwerkt
  • aanvullende vraagstellingen opgesteld en uitgewerkt
  • niveaus van bewijsvoering toegevoegd
  • aanbevelingen uitgebreid en specifieker gemaakt

Hierbij is gebruik gemaakt van richtlijnen uit andere landen. In het bijzonder de meest recente versie van de richtlijn van the Joint Task Force of European and other Societies on Cardiovascular Disease Prevention
in Clinical Practice. Dit is de werkgroep van de Europese richtlijn. Daarmee bestond een goede samenwerking.

De NHG-Standaard komt publiek beschikbaar op nhg.artsennet.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website