Projectomschrijving

Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. Zorgprofessionals hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met suïcidaal gedrag. Dit implementatieproject draagt eraan bij dat zorgprofessionals zorg bieden overeenkomstig de Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag. De implementatieactiviteiten bestonden uit:

- het verspreiden van de richtlijn en een schema voor diagnostiek,

- het trainen van zorgprofessionals en het borgen van de scholing,

- het in kaart brengen van ketensamenwerkingsafspraken en het stimuleren van het maken van deze afspraken.

In totaal hebben 1324 GGz-professionals de ‘Professionals in Training to STOP suicide (PITSTOP)’ training gevolgd. De meeste GGz-organisaties hebben de training geborgd in combinatie met een e-learning. De training zelf is geborgd bij 113Online. Voor de huisartsenzorg en het Gezondheidscentrum Asielzoekers is een training op maat ontwikkeld; 133 professionals hebben de training gevolgd. Ketensamenwerkingsafspraken kunnen verbeterd worden. 113Online monitort en stimuleert het maken van ketenafspraken.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website