Projectomschrijving

Bij het leveren van zorg zijn steeds vaker meerdere disciplines betrokken. Multidisciplinaire richtlijnen combineren de beschikbare, wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen voor zorgverlening aan een doelgroep. Het daadwerkelijke gebruik van deze richtlijnen in de praktijk valt soms tegen.

Bij 28 ambulante teams werd onderzocht welke factoren bijdragen aan adoptie van zo’n richtlijn, in casu de multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie.

Drie groepen factoren blijken de adoptie van deze richtlijn te faciliteren:

  • wijze van organiseren zorg: een multidisciplinaire teamsamenstelling, duidelijke afgebakende doelgroep, strak intake-beleid, en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor en overleg over elke cliënt, monitoren van extern verleende zorg;
  • wijze van implementeren: projectmatig, stap-voor stap gaan werken met de richtlijn, met ruimte voor experimenteren en zeggenschap voor het team (tempo, volgorde), en met uitwisseling van ervaringen en kennis tussen teams tijdens de implementatie; 
  • historie: teams die al gericht zijn op wetenschappelijk onderbouwd werken en daarin steun ondervinden vanuit de organisatie, behouden hun voorsprong.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website