Projectomschrijving


Aanbevelingen in richtlijnen worden gebaseerd op het wetenschappelijk bewijs (conclusies) en de zogenaamde ‘overige overwegingen’. Het wetenschappelijke bewijs is vaak helder, op basis van de literatuur kan er gekozen worden voor een bepaalde diagnostiek of behandeling. Echter dit kan bijvoorbeeld erg duur of zeer ingrijpend zijn (overige overwegingen). Welke overwegingen en hoe zwaar deze overige overwegingen uiteindelijk meewegen bij het formuleren van aanbevelingen is vaak niet gedocumenteerd, het proces is niet transparant.
 
In dit project is een methode ontwikkeld om op een gestructureerde en transparante wijze te komen tot het formuleren van aanbevelingen in richtlijnen. Deze methode bestaat uit een checklist ‘overige overwegingen’ en een checklist ‘formuleren van aanbevelingen’. Deze checklisten zijn toegepast en geëvalueerd bij de revisie van de richtlijn niercelcarcinoom. De aangepaste checklisten worden gebruikt bij het ontwikkelen en reviseren van oncologische richtlijnen. Verder worden andere organisaties, zowel nationaal als internationaal, uitgenodigd om deze checklisten te gaan gebruiken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website