Projectomschrijving

Doel is het herzien en levend houden van de multidisciplinaire richtlijnen depressie en angststoornissen.

Actualisering van richtlijnen vond plaats in een digitale projectomgeving. Dit was voor de experts een beschermde werkomgeving. Het resultaat zijn herziene multidisciplinaire richtlijnen voor angststoornissen en depressie.

Herzieningen van gedeelten van de multidisciplinaire richtlijnen kwam tot stand vanuit 3-5 uitgangsvragen. Daarbij zijn de wetenschappelijk evidentie en richtlijnaanbevelingen gereviseerd. Centraal stond de vraag op welke wijze interventies moeten worden ingezet voor behandeling. Rekening houdend met aard, ernst en beloop van de problematiek. Doel is te streven naar herstel. Er is een aantal criteria voor herstel gedefinieerd.

Er is gekeken naar:

  • minimale interventies
  • psychofarmaca
  • psychotherapie
  • combinatiebehandeling

Tevens zijn behandeld:

  • basis- en eerste-stap interventies, bestaande uit zelfhulp en e-health interventies

Er wordt altijd gestart met de basisinterventies psycho-educatie, actief volgen en dagstructurering of tegengaan van vermijding. Voordat afsluiting van een behandeling plaatsvindt, wordt terugvalpreventie overwogen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website