Projectomschrijving

Chronische pijn komt vaak voor bij kwetsbare ouderen die thuis wonen of verblijven in zorginstellingen. Pijn bij kwetsbare ouderen leidt regelmatig tot een verminderde kwaliteit van leven door bijvoorbeeld verminderde zelfredzaamheid, angst en sociale isolatie. Uit onderzoek blijkt dat pijn bij kwetsbare ouderen onvoldoende herkend en behandeld wordt. Met deze richtlijn willen we de herkenning en behandeling van chronische pijn voor deze doelgroep verbeteren.

De richtlijn is ontwikkeld door de volgende organisaties: de cliëntenorganisatie LOC, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en de (wetenschappelijke) verenigingen van de volgende beroepsgroepen: specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), huisartsen (NHG), klinisch geriaters (NVKG), ouderenpsychiaters (NVvP), psychologen (NIP), anesthesiologen (NVA), fysiotherapeuten (NVFG), ergotherapeuten (EN), verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN), apothekers (KNMP).

Over dit onderwerp verschijnt ook een patiëntenbrief en een handleiding voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Zomer 2011 verwacht Verenso de richtlijn te publiceren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website