Projectomschrijving

De laatste vijftien jaar is er veel geïnvesteerd in richtlijnontwikkeling. Vele partijen in de gezondheidszorg houden zich hiermee bezig. De samenwerking en afstemming laat echter te wensen over. Ook zijn er grote verschillen in kwaliteit en vormgeving van de richtlijnen. En sommige richtlijnen worden maar nauwelijks gebruikt in de praktijk.  Deze problemen worden aangepakt in het HARING-project.

HARING staat voor ‘Handleiding en toolbox Richtlijnontwikkeling in Nederlandse Gezondheidszorg’. In dit project ontwikkelen diverse werkgroepen zogenoemde tools met betrekking tot een aantal thema’s. Tools zijn bijvoorbeeld checklists, stappenplannen of goede voorbeelden. Thema’s zijn onder andere: doelmatigheid, organisatie en samenwerking, omgaan met belangen, en de elektronische ontsluiting van richtlijnen. Tezamen vormen de tools het gereedschap om de ontwikkeling en toepassing van richtlijnen te verbeteren.
De tools zijn opgenomen in een digitale handleiding en toolbox en beschikbaar via de website.

Meer informatie

Kennisbank richtlijnontwikkeling

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website