Projectomschrijving

Overlevenden van kinderkanker zijn een groep bij wie de impact van ziektelast op het dagelijks functioneren nog steeds wordt onderschat. In verschillende kinderoncologische centra zijn initiatieven ontwikkeld om de zorg voor deze nieuwe groep (ex-)patiënten te optimaliseren. Op speciaal daarvoor in het leven geroepen poliklinieken kunnen zowel kinderen als volwassen overlevenden van kinderkanker worden gezien en behandeld. Voor de follow-up van deze overlevenden worden in de verschillende centra verschillende protocollen gehanteerd. Tot nu toe ontbrak een landelijke richtlijn.
Deze richtlijn is ontwikkeld door een nieuw landelijk samenwerkingsverband opgezet vanuit de SKION (Stichting Kinderoncologie Nederland): de taakgroep SKION LATER (langetermijneffecten na kinderkanker). Hierin zitten diverse disciplines die betrokken zijn bij zorg voor overlevenden van kinderkanker.
Door de landelijke richtlijn kunnen alle overlevenden van kinderkanker in Nederland hoogkwalitatieve zorg krijgen. De richtlijn bevordert uniforme follow-up voor de gehele doelgroep, en verankert de zorg voor deze hoogrisicogroep in de gezondheidszorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website