Projectomschrijving

Het Ontwikkelproject Ethiek-in-Richtlijnen bij Arbeid en Gezondheid (EiR-A) beoogt de  waarborging van de morele kwaliteit van behandeladviezen, beoordeling en begeleiding op het terrein van arbeid en gezondheid.

De ervaring is dat curatieve behandelaars: huisartsen, psychiaters en psychologen, het niet altijd eens zijn met bedrijfsartsen en verzekeringsartsen over het te volgen beleid. Dit staat goede communicatie, samenwerking en afstemming in de weg. Bestaande richtlijnen bieden dikwijls onvoldoende houvast.

Het project beschrijft situaties waarin morele aspecten een belangrijke rol spelen, reikt een kader aan voor het omgaan met verschil van inzicht en laat zien hoe dit aandacht kan krijgen binnen richtlijnen en richtlijnontwikkeling. Aanbevelingen worden gedaan voor ethische reflectie binnen organisaties, als aanvulling op het medische en professionele perspectief. Casuïstiek maakt de studie geschikt voor onderwijsdoeleinden.

Het Eindrapport is te vinden via de website van het Kwaliteitsbureau van de NVAB.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website