Projectomschrijving

Research voor Beleid evalueert het programma KKCZ. De evaluatie levert inzicht in de be-haalde resultaten van de projecten en het programma. We kijken naar resultaten op de speerpunten versnelling, verbreding en vernieuwing. Ook brengen in kaart hoe het pro-gramma is verlopen. Tenslotte inventariseren we de meningen en ervaringen van het veld met het programma.

Op programmaniveau houden we interviews met betrokkenen bij ZonMw, commissieleden en veldpartijen. Op projectniveau analyseren we de beschikbare documenten (aanvraag, voort-gangsverslagen, eindverslag), houden we interviews met de projectleiders en voeren we een enquête uit onder overige betrokken partijen bij de ontwikkeling van de richtlijn.

Het onderzoek op basis van deze gegevens leidt tot aanbevelingen voor multidisciplinaire richtlijnontwikkeling en implementatie in de toekomst. De evaluatie bedient daarmee de op-drachtgevers van het programma (de ministeries van VWS en SZW), de relevante veldpartijen, de commissieleden van dit programma, ZonMw en de Regieraad Kwaliteit van Zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website