Projectomschrijving

Het aantal mensen met HIV in Nederland stijgt nog steeds. Dankzij de combinatietherapie (HAART) is de levensverwachting voor mensen met HIV sterk toegenomen. Dit betekent onder andere dat mensen met HIV langer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Uit onderzoek blijkt dat mensen met HIV regelmatig tegen problemen aan lopen bij het uitvoeren van hun werk of bij het vinden van een nieuwe baan. Verschillende zorgverleners kunnen betrokken zijn bij de zorg voor mensen met HIV, zoals de bedrijfsarts, huisarts, HIV-behandelaar, HIV-consulent, bedrijfsmaatschappelijk werker en psycholoog.
Deze zorg sluit echter niet aan bij de behoeften die mensen met HIV ervaren bij problemen met arbeid. De nu te ontwikkelen multidisciplinaire richtlijn beoogt inzicht te geven in de aanwezige kennis over werken met HIV de verschillende betrokken zorgverleners en handvatten te geven om de zorg rond arbeid voor mensen met HIV te verbeteren. De patiëntenvereniging ‘HIV Vereniging Nederland’ is intensief betrokken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website