Projectomschrijving

Het gebruik van de nieuwe landelijke netwerkrichtlijn subfertiliteit leidt tot een betere patiëntenzorg. De verschillen in inzicht van verschillende professionals zijn verkleind. Naast de netwerkrichtlijn werden vier deelrichtlijnen ontwikkeld: standaard subfertiliteit, mannelijke subfertiliteit, onverklaarde subfertiliteit en semenanalyse (sperma-analyse).
Bij het opstellen van de richtlijn was expliciet aandacht voor het patiëntenperspectief. Daarvoor werd FreyaWIKI ontwikkeld, een op het principe van wikipedia gebaseerde methode om de kennis van een grote groep betrokkenen samen te brengen en te gebruiken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de opname van 23 patiëntenaanbevelingen in de netwerkrichtlijn. Een andere methode, met vergelijkbare patiëntenparticipatie, zou het bijeenbrengen van 298 bezoekers in focusgroepen zijn geweest. Dat was niet haalbaar. FreyaWIKI maakte het proces sneller en goedkoper.
Patiënten hadden zowel aanbevelingen op het gebied van bejegening en informatievertrekking als organisatorische onderwerpen. De intensieve betrokkenheid van patiënten heeft ook invloed gehad op de formulering van aanbevelingen van de professionals.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website