Projectomschrijving

In dit project is de multidisciplinaire richtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel ontwikkeld. Deze geeft inhoudelijke aanbevelingen voor de praktijk. De richtlijn is expliciet bedoeld als ondersteuningsinstrument voor zorgverleners bij het nemen van beslissingen.

De richtlijn berust op wetenschappelijk onderzoek. En op aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch handelen. Ook andere overwegingen hebben een rol gespeeld. Zoals patiëntenvoorkeuren. Beschikbaarheid van interventies. Organisatorische aspecten. En maatschappelijke consequenties. Aan de richtlijn hebben 10 verschillende beroepsorganisaties en een patiëntvertegenwoordiger meegewerkt.

Er zijn in de richtlijn aanbevelingen geformuleerd voor Acuut lateraal enkelbandletsel over:

  • predisponerende factoren
  • prognostische factoren
  • toepassing van de Ottawa Ankle Rules
  • diagnostiek en behandeling
  • preventie
  • arbeid en sporthervatting

Tevens is de ketenzorg uitgewerkt voor acuut lateraal enkelbandletsel. Er is een zorgpad ontwikkeld. Daarbij is de organisatie en samenwerking tussen disciplines beschreven, inclusief verwijs-  en terugverwijscriteria. Ook is een patiëntenversie van de richtlijn opgesteld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website