Projectomschrijving

Het Guillain-Barré Syndroom (GBS) is een zeldzame ziekte met een zware ziektelast. De zorg aan deze patiënten is complex en multidisciplinair.

De Richtlijn GBS is bedoeld voor de betrokken disciplines bij de behandeling en begeleiding van mensen met GBS. Deze is ontwikkeld onder coördinatie van de patiëntenvereniging VSN (Vereniging Spierziekten Nederland). Samen met het CBO en 15 branche- en beroepsverenigingen.

In de richtlijn wordt bepaald wat de beste behandeling is, voor alle fasen in de ziekte. Tevens kijkt het naar het arbeidsreïntegratietraject. Er zijn aanbevelingen voor multidisciplinaire samenwerking. De richtlijn omvat het hele zorgproces.

Er zijn enkele producten ontwikkeld met een samenvatting van delen van de richtlijn. Zoals:

  • stroomschema ´Diagnostiek en behandelschema´ GBS
  • stroomschema ´Revalidatietraject GBS’

Daarnaast zijn er samenvattingkaarten voor de zorgverleners.

Op basis van richtlijn zijn tevens interne indicatoren ontwikkeld voor de zorg aan patiënten met GBS. Bij de implementatie van de richtlijn worden veel patiënten betrokken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website