Projectomschrijving

In dit project wordt onderzocht of certificering van ketenzorg(processen) de zorg verbetert en doelmatiger maakt en hoe verantwoording aan de hand van indicatoren het beste kan plaatsvinden. De eventuele voordelen van certificering worden hierbij afgewogen tegen mogelijke neveneffecten zoals hogere kosten en administratieve lastendruk.

Ziektespecifieke (i.e. met betrekking tot de ketenzorg rondom de patiënt met nierfunctiestoornissen) en generieke indicatoren en meetinstrumenten worden ontwikkeld en gevalideerd. De toepasbaarheid van de ontwikkelde ketenindicatoren en meetinstrumenten wordt eenmalig gemeten.
Sinds enkele jaren worden gegevens over de resultaten van niertransplantatie (waaronder potentiële determinanten van te ontwikkelen indicatoren) in een database geregistreerd. Er wordt – voor zover mogelijk - bestudeerd of een relatie tussen veranderingen in de tijd en de ontwikkeling in het certificatieproces aannemelijk is.

Omdat uit deze voorstudie alleen voorlopige conclusies getrokken kunnen worden, wordt tenslotte aangegeven hoe, wetenschappelijk gezien, een evaluatiestudie naar de meerwaarde van certificering het best opgezet kan worden en welke de randvoorwaarden hiervoor zijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website