Projectomschrijving

RTA’s zijn een manier om landelijke richtlijnen te vertalen in regionale
samenwerkingsprocessen van huisartsen en specialisten. Medisch Coördinerende Centra (MCC’s) stellen RTA’s op.

Het onderzoek richt zich op de samenhang tussen landelijke richtlijnen en RTA’s betreffende samenwerking huisarts en specialist.

Doel en vraagstelling van het onderzoek:

  • Hoe komen RTA’s tot stand?
  • Welke rol spelen landelijke richtlijnen of andere bronnen hierbij? 
  • Wat is de invloed van patiënten bij de richtlijnen? Staat het patiëntenperspectief in de RTA? 
  • Welke landelijke richtlijnen hebben geresulteerd in een RTA? Welke niet?
  • Wat zijn succes- en faalfactoren voor gebruik van landelijke richtlijnen in RTA’s?

Methoden van onderzoek:

  • Inventarisatie landelijke en regionale richtlijnen en patiëntendocumenten. 
  • Vergelijking 8 Landelijke Transmurale Afspraken en RTA’s.
  • Interviews MCC’s  en deelnemers regionale werkgroepen die RTA’s opstelden.
  • Dossieronderzoek totstandkoming regionale werkafspraken.

Tijdens een conferentie zijn de uitkomsten besproken en zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd.

Meer informatie

Website afspraken huisarts en specialist

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website