Projectomschrijving

Het betrekken van de aspecten 'arbeid' en 'functioneren' in de curatieve behandeling is geen gemeengoed. Er is gekeken naar een manier om dat te bevorderen. Dat kan door de richtlijnen uit de curatieve sector te voorzien van aanbevelingen aangaande arbeid en functioneren van mensen.

In een eerder project is de Blauwdruk Participeren in Richtlijnen (BPR) opgesteld. Deze geeft aan richtlijnmakers aanbevelingen. In dit project is nagegaan in hoeverre de BPR behulpzaam is.

Daartoe zijn interviews gehouden met richtlijnmakers. Deze bestaan uit:

  • voorzitters/secretarissen
  • bedrijfsartsen
  • verzekeringsartsen
  • cliënten

Uit de interviews komt naar voren dat de BPR goed voldoet. Er zijn enkele aanbevelingen gedaan om de BPR nog te verbeteren. Deze zijn opgevolgd. Daarmee is de BPR definitief gemaakt. De BPR wordt vervolgens zoveel mogelijk onder de aandacht gebracht bij makers van richtlijnen.

Het project is uitgemond in:

  • een evaluatierapport 
  • de bijgestelde blauwdruk: participeren in Richtlijnen
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website