Projectomschrijving

Deze herziening van de richtlijn bloedtransfusie is een update van de multidisciplinaire richtlijn bloedtransfusiebeleid uit 2004, waarbij nieuwe onderzoeksgegevens en ontwikkelingen in het maatschappelijk debat op relevantie zijn beoordeeld en in de richtlijn verwerkt.
Het doel van de aanbevelingen in deze richtlijn is het stimuleren van een meer uniform klinisch denken en handelen op het gebied van bloedtransfusie. Maar ook het verankeren van de rol van verpleegkundigen bij bloedtransfusies en het incorporeren van nieuwe nationale initiatieven, zoals de totstandkoming van TRIX (Transfusie Register Irregulaire antistoffen en X-proefproblemen), een elektronisch register met patiënteninformatie over aangetoonde antistoffen tegen bloedgroepen zijn belangrijke aandachtspunten bij de revisie geweest.
In de richtlijn wordt deskundigheidsbevordering van medewerkers betrokken bij bloedtransfusie nagestreefd met accent op de ziekenhuissituatie. Dit betreft zowel analisten, verpleegkundigen  als artsen.

Bij deze revisie is een korte samenvatting van de richtlijn in zakformaat uitgebracht, de Transfusiegids, die 100% aansluit op de bloedtransfusie richtlijn 2011. U kunt de Richtlijn Bloedtransfusie en de transfusiegids downloaden op de website van het CBO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website