Projectomschrijving

Specialistische geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die per injectie, infuus of instillatie door een arts of verpleegkundige moeten worden toegediend, en geneesmiddelen die door een medisch specialist worden gebruikt bij het stellen van een diagnose of bij het beoordelen van het resultaat van een behandeling.
Uit een eerdere inventarisatie in het veld blijkt dat er een grote verscheidenheid bestaat in de wijze van toediening van specialistische geneesmiddelen, terwijl verpleegkundigen behoefte hebben aan uniforme, goed onderbouwde aandoening-specifieke protocollen. Hier liggen kansen voor verbetering.

Dit project heeft ten doel om in kaart te brengen welke procedures er op dit moment bestaan rondom de toediening van en behandeling met de specialistische geneesmiddelen (orale) oncolytica, TNF-alpharemmers en interleukinen. Vervolgens wordt onderzocht waar de behoefte aan uniforme toedien- en behandelprotocollen voor deze middelen ligt, in het bijzonder vanuit het perspectief van de verpleegkundige.
Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen ZonMw en de farmaceutische bedrijven AstraZeneca, Janssen en Pfizer.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website