Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het APOP-screeningsprogramma voor acuut presenterende oudere patiënten op de spoedeisende hulp (SEH) is ontwikkeld in eerdere ZonMw-projecten. In deze projecten is op basis van voorspelmodellen de APOP-screener ontwikkeld en gevalideerd waarmee kwetsbare ouderen op de SEH kunnen worden geïdentificeerd. De identificatie van deze kwetsbare patiëntengroep zorgt voor een betere bewustwording onder zorgverleners en kan in een vroeg stadium leiden tot de juiste interventies en beschermende maatregelen. Het APOP-screeningsprogramma is geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk van het Leids Universitair Medisch Centrum. Met behulp van de VIMP hebben wij onze ervaringen met implementatie kunnen delen en is het programma verspreid over Nederland. Het delen van onze instrumenten en ervaring kan andere ziekenhuizen helpen met het opzetten van programma’s en kan daarmee bijdragen aan betere zorg voor oudere patiënten op de SEH.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor de verspreiding van het APOP-screeningsprogramma zijn een aantal producten ontwikkeld. Allereerst is er een handboek ontwikkeld waarin de verschillende onderdelen van het screeningsprogramma worden beschreven. In dit handboek staat op praktisch niveau beschreven hoe en waarom het APOP screeningsprogramma is ontwikkeld en hoe het kan worden geïmplementeerd. Daarnaast is een symposium georganiseerd om het APOP screeningsprogramma te verspreiden en toe te lichten. Tijdens dit symposium is het APOP handboek uitgereikt aan alle bezoekers. Tenslotte is een smartphone applicatie ontwikkeld om screening van oudere SEH patiënten te bewerkstelligen in ziekenhuizen waarbij volledige implementatie in het elektronisch patiëntendossier (nog) niet voltooid is.

 

De ontwikkeling van deze producten heeft bijgedragen aan de verspreiding van het APOP-screeningsprogramma over Nederlandse ziekenhuizen. Er zijn momenteel meerdere ziekenhuizen bezig om het APOP-programma in de routine zorg op de SEH te implementeren.

 

Geen samenvatting beschikbaar.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website