Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

De zorg rondom epilepsie speelt zich vooral af in de thuissituatie. Dit vraagt van zowel de persoon met epilepsie als de directe omgeving vaardigheden om hier mee om te gaan. Dit worden
zelfmanagementvaardigheden genoemd.
ZMILE (Zelfmanagement Interventie Leven met Epilepsie) is een cursus gericht op patiënten met epilepsie en diens naasten met als doel ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van zelfmanagementvaardigheden. Hierdoor wordt bijvoorbeeld ook therapietrouw bevorderd.

Resultaten

Lettend op de positieve resultaten in de effect-, proces- en economische evaluatie in het onderzoeksproject ‘Concordance in pharmacotherapy in patients with epilepsy’, maar ook de positieve reacties uit de praktijk is in dit vervolgproject gewerkt aan de verdere verspreiding en implementatie van de ZMILE-interventie. Hiervoor is de ZMILE-interventie verder aangepast aan de wensen van de gebruikers en zijn er partners gevonden die de cursus langdurig willen aanbieden. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheid om de cursus in het basispakket op te nemen door inzichtelijk te maken wie de kosten en de baten van de cursus draagt.


Samenvatting bij start

De ZMILE (Zelfmanagement Interventie Leven met Epilepsie) interventie is een multi-component interventie gericht op patiënten met epilepsie en diens naasten met als doel ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van zelfmanagementvaardigheden om therapietrouw te bevorderen.

Met de VIMP staan de volgende doelen centraal:

  1. Het verder optimaliseren van de ZMILE-interventie in de huidige praktijk middels het aanpassen van de cursus, het professionaliseren van het cursusmateriaal en het verder ontwikkelen van een training voor cursusleiders
  2. Het financieel en praktisch borgen van de ZMILE-interventie in de huidige praktijk, onder meer door het onderbrengen van de ZMILE-interventie bij een landelijke onderwijs organisatie.
  3. Het landelijk toegankelijk maken van de ZMILE-interventie en alle bijbehorende cursus en implementatiematerialen en het verspreiden de ZMILE-interventies
  4. Evaluatie en Business Case

Deze studie is een vervolg op: Concordance in pharmacotherapy in patients with epilepsy (836011018)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website