Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Depressie komt vaak voor tijdens de zwangerschap, maar het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor het (ongeboren) kind. Dit is onderzocht in de PRIDE (PRegnancy and Infant DEvelopment) Study, een groot onderzoek bij vrouwen die tijdens en na de zwangerschap vragenlijsten invullen via internet en speeksel doneren.

Resultaten

Hiermee zijn goede gegevens verkregen over het hebben van (symptomen van) een depressie in de zwangerschap (5-10% van de deelneemsters) en over welke vrouwen daar meer kans op lopen.
Ook gaven de vrouwen veel informatie over de geboorte van het kind, maar helaas niet over het gebruik van antidepressiva. Daarom zijn de gegevens van een groot aantal buitenlandse studies samengevoegd. De belangrijkste conclusie daaruit is dat vrouwen met (symptomen van) een depressie tijdens de zwangerschap meer kans lopen op een te vroeg geboren kind of een kind met een slechte start (lage Apgar score).
Het wel of niet slikken van antidepressiva heeft daarop nauwelijks invloed.
 

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase
 

Samenvatting bij start
 

Aanleiding
Depressie komt relatief vaak voor tijdens de zwangerschap: 7 tot 12% van de zwangere vrouwen krijgt hiermee te maken. Een deel van deze vrouwen wordt behandeld met antidepressiva, maar het is nog onduidelijk of het gebruik van deze medicijnen schadelijk kan zijn voor het (ongeboren) kind.

Doel
In dit project zullen we de effecten van (onbehandelde) depressie, depressieve symptomen en het gebruik van antidepressiva op veelvoorkomende zwangerschapsuitkomsten onderzoeken.

Opzet
We gaan kijken naar het risico op vroeggeboorte, laag geboortegewicht en een lage Apgar score. Dit doen we in de PRIDE (PRegnancy and Infant DEvelopment) Study, een grootschalig onderzoek waarin vrouwen tijdens en na de zwangerschap vragenlijsten invullen via internet en bloed en speeksel doneren. Met de verkregen kennis kunnen artsen en zwangere vrouwen een op wetenschappelijke feiten gebaseerd oordeel vellen of de positieve effecten van behandeling opwegen tegen de mogelijk negatieve gevolgen voor het kind.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website