Projectomschrijving

Antipsychotica zijn effectief in het behandelen en voorkomen van psychose, maar hebben vaak bijwerkingen, wat sociaal herstel in de weg kan staan. Studies tonen aan dat onderhoudsbehandeling met antipsychotica tot minder terugval en minder psychotische symptomen leiden in vergelijking met afbouw van antipsychotica. De richtlijnen adviseren daarom minstens een jaar antipsychotica als onderhoudsmedicatie na remissie van een eerste psychose. Veel patiënten willen eerder afbouwen. Slechts één studie onderzocht het lange termijneffect op herstel en liet zien dat herstel juist beter was in de groep die de medicatie al eerder afbouwde. Dat maakt dat zowel patiënten, naasten en behandelaren op dit moment in onzekerheid verkeren over de juiste strategie.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om deze ongewisheid weg te nemen en eenduidig antwoord te geven op de vraag: Wat zijn de effecten op korte en lange termijn van onderhoudsmedicatie of van vroegtijdig afbouwen na remissie van een eerste psychose?

Meer informatie

Op dit project wordt voortgebouwd in de OPHELIA studie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website