Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Dit project heeft als doel een bijdrage te leveren aan behandeling op maat voor borstkanker. Hiervoor worden gegevens gebruikt van Nederlandse borstkankerpatiënten die in het verleden behandeld zijn en van wie de ziekte-uitkomst bekend is.

Het onderzoek kende 4 doelen:

  1. Onnodige nabehandeling met chemotherapie bij jonge vrouwen met borstkanker verminderen;
  2. Uitzoeken welke vorm van hormonale nabehandeling leidt tot de beste overleving bij vrouwen die bij diagnose tussen de 45-50 jaar oud zijn.
  3. Onderzoeken of trastuzumab gestart na chemotherapie een andere uitkomst geeft dan trastuzumab gestart tegelijk met chemotherapie bij HER2-positieve borstkankerpatiënten.
  4. Voor vrouwen met hormoonreceptor-positieve, HER2 positieve borstkanker uitzoeken of nabehandeling met tamoxifen of met een aromatase remmer tot een betere ziekte uitkomst leidt en of de leeftijd bij diagnose hierbij van invloed is.

Resultaten

Gebleken is dat de 10-jaars overleving van jonge, N0 (= geen uitzaaiingen in de lymfeklieren) borstkankerpatiënten beter is dan tot nu toe werd aangenomen. Het gaat hier om een landelijk onderzoek. Deze waarneming is gebaseerd op 2310 jonge N0 borstkankerpatiënten van wie gemiddeld 15 jaar later gekeken is hoe het met hen ging. Geen van deze vrouwen had destijds nabehandeling gekregen met chemotherapie of hormonale therapie. Indien dit inzicht door het veld overgenomen gaat worden zal dit leiden tot minder onnodige chemotherapie bij deze patiëntengroep.

Bij vrouwen die bij diagnose tussen de 45-50 jaar oud waren, bleek een aromataseremmer minder vaak terugkeer van de ziekte te geven dan tamoxifen. Hiervoor zijn 2387 patiënten bestudeerd en gemiddeld ongeveer 6 jaar vervolgd. Een vergelijkbaar, maar nog duidelijker gunstig effect van een aromataseremmer ten opzichte van tamoxifen is aangetoond voor hormoonreceptor-positieve, HER2-positieve borstkankerpatiënten die bij diagnose tussen de 45-55 jaar oud waren. Hiervoor zijn 1155 patiënten bestudeerd en ook ongeveer 6 jaar vervolgd. Deze bevindingen, mits bevestigd door ander onderzoek, zouden kunnen leiden tot aanpassing van de borstkankerbehandelrichtlijn. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot verbetering van de overleving van deze groep borstkankerpatiënten.
Daarnaast is in dit project een database gemaakt met digitale plaatjes van meer dan 2.700 borstkankers. Deze database zou in de toekomst ingezet kunnen worden voor training en nascholing.
 

Samenvatting bij start

In Nederland krijgen jaarlijks circa 14.000 vrouwen borstkanker. De standaard behandeling bestaat uit operatie, soms aangevuld met bestraling. Veel vrouwen krijgen daarna nog een behandeling met antikankermiddelen, zoals chemotherapie en hormonale therapie. Probleem is dat we niet goed weten bij wie deze nabehandeling nodig is, en of die werkt. Daarom worden sommige vrouwen overbehandeld, en andere onderbehandeld.

De Nederlandse kankerregistratie heeft gegevens van 150.000 vrouwen die tussen 1989 en 2011 borstkanker kregen. De behandeling èn de ziekte uitkomst van deze vrouwen zijn bekend. Door nu de kenmerken van hun tumorweefsels te combineren met hun behandeling en hun ziekte uitkomst, wordt onderzocht welke kenmerken na een bepaalde behandeling de ziekte uitkomst voorspellen. Met dit project testen ze of dat kan, en het is dan ook bedoeld als een eerste stap op weg naar behandeling op maat.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website