Projectomschrijving

Doel van de studie
De onderzoeksvraag is: Verbetert sildenafil de uitkomst bij zwangere vrouwen met vroege ernstige groeivertraging van de baby? Doelgroep: Zwangere vrouwen van wie de baby al heel vroeg (tussen 20 en 30 weken zwanger) ernstige groeivertraging heeft, die waarschijnlijk is ontstaat door het niet optimaal werken van de moederkoek (placenta).

Opzet van de studie
Sildenafil is een vaatverwijder die mogelijk de functie van de moederkoek zou kunnen verbeteren. Hiervoor zijn sterke aanwijzingen in dierexperimenten en kleine mensgebonden studies, maar is nog onvoldoende uitgezocht om toe te gaan passen in de klinische praktijk.

Verwachte resultaten
Om in de toekomst te weten of sildenafil de uikomst van deze zwangerschappen verbetert, krijgt de helft van de deelnemers van deze studie sildenafil en de andere helft een placebo. De uitkomsten van de zwangerschap van deze groepen worden met elkaar vergeleken.

Aanvullende informatie

Dit project is op 19 juli 2018 per direct gestopt. Lees de berichtgeving hierover van het Amsterdam UMC:

Onderzoek gestaakt met medicijn tegen groeivertraging ongeboren baby

Amsterdam UMC is per direct gestopt met een studie naar het effect en de veiligheid van het middel sildenafil (ook bekend als Viagra), dat werd gegeven aan zwangere vrouwen van wie de baby een ernstige groeibeperking had. Uit eerdere studies was gebleken dat sildenafil een positief effect op de groei van baby’s zou hebben. Uit de eerste resultaten van de huidige studie bleek dat er mogelijk nadelige effecten zijn voor de baby als deze levend geboren werden. Lees verder>

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website