Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Brandend maagzuur komt voor bij 40-85% van de zwangere vrouwen. Omdat het de kwaliteit van leven negatief beïnvloedt, is adequate behandeling van belang. De veiligheid van medicijnen tegen brandend maagzuur was echter nog nooit uitvoerig onderzocht onder zwangere vrouwen.

Resultaten

In dit project is gebruikgemaakt van gegevens van ruim 10.000 zwangerschappen uit de PRIDE Study en pREGnant. Hieruit bleek dat calciumbevattende antacida veilig gebruikt kunnen worden tijdens de zwangerschap. Vanwege de calcium in de medicijnen werd gedacht dat deze mogelijk het risico op zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie) kunnen verlagen, maar dat kon niet worden bevestigd in dit onderzoek.

Het gebruik van protonpompremmers zoals omeprazol leek het risico op vroeggeboorte, laag geboortegewicht (<2500 gram) en een geboortegewicht te laag voor de zwangerschapsduur, licht te verhogen. Deze middelen zouden dan ook niet als eerste keus aan zwangere vrouwen voorgeschreven moeten worden.
 

Samenvatting bij start

Brandend maagzuur komt voor bij 40-85% van de zwangere vrouwen. Omdat het de kwaliteit van leven negatief beïnvloedt, is adequate behandeling van belang. De voor- en nadelen van het gebruik van maagzuurremmers zijn echter nog nooit uitvoerig onderzocht onder zwangere vrouwen.

Calciumsupplementen kunnen het risico op hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap en bij zwangerschapsvergiftiging verlagen; mogelijk hebben maagzuurremmers met calcium een soortgelijk effect. In recente studies is gevonden dat maagzuurremmers tijdens de zwangerschap het risico op astma en allergieën bij het kind kunnen verhogen. Hierdoor moeten de mogelijke risico’s goed in kaart worden gebracht.
Dit onderzoeksproject wil meer inzicht bieden in de voordelen, in het bijzonder mogelijke preventie van hoge bloeddruk en zwangerschapsvergiftiging, en risico’s van het gebruik van calciumbevattende maagzuurremmers tijdens de zwangerschap.

Onderzoek en verwachte resultaten

Dit onderzoek zal uitgevoerd worden met gegevens die reeds verzameld zijn van ruim 12.000 vrouwen vanuit de PRIDE  en pREGnant studies. Er wordt gebruikgemaakt van moderne statistische technieken voor het bepalen van verbanden tussen maagzuurremmers en de uitkomstmaten, zodat advies op maat geformuleerd kan worden voor zwangere vrouwen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website