Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

De STRIP Assistent (STRIPA) biedt bewezen effectieve en efficiënte beslissingsondersteuning bij de opsporing van problematische polyfarmacie. Het STRIPA Implementatieproject (STRIMP)’s driedelige doel was om STRIPA te implementeren, evalueren en uit te rollen in de dagelijkse eerstelijns zorgpraktijk van huisarts en apotheker. Dit reeds bewezen effectieve kennissysteem voor beslissingsondersteuning bij het voorschrijven en medicatiebewaking in de tweedelijn diende daarvoor echter eerst uitgebreid te worden met EPD data-integratie via reeds bestaande XIS systemen.

Resultaat

Verscheidene tegenslagen zoals organisatorische tegenslagen en de impact van en onbekendheid met de nieuwe AVG-wetgeving bemoeilijkten een tijdige realisatie van de benodigde softwareaanpassingen waardoor de uitvoering van dit project niet haalbaar is gebleken en het project is stopgezet.
 

Samenvatting bij start

Apothekers en huisartsen dienen problematische polyfarmacie te signaleren. De NHG-systematiek hiervoor is de STRIP-beoordeling. Deze farmacotherapeutische analyse kost de huisarts of gespecialiseerd verpleegkundige 45 minuten per patiënt, waarvan 15 minuten in direct overleg met de apotheker. Deze combinatie blijkt geen efficiënte werkwijze, waardoor slechts bij 10-30% van deze patiënten daadwerkelijk medicatiegebruik gecontroleerd wordt, met wisselende kwaliteit.
De STRIP Assistent (STRIPA) biedt bewezen effectieve en efficiënte beslissingsondersteuning. Hiermee kost de farmacotherapeutische analyse de eerstelijns zorgverlener minder dan 10 minuten, is direct overleg met de apotheker niet nodig en ontstaat een constante hoge kwaliteit. Dit maakt een jaarlijkse medicatiebeoordeling wél haalbaar en borgt de kwaliteit.

Het doel van het onderzoek is om onder meer aan te tonen dat met STRIPA minstens 60% van de geïndiceerde patiënten een beoordeling kan krijgen, en om hiervoor een implementatiestrategie en middelen uit te werken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website