Projectomschrijving

Kan Therapeutic Drug Monitoring de veiligheid van antipsychotica bij kinderen optimaliseren?

Veel kinderen met een autismespectrumstoornis hebben problemen met prikkelbaarheid en driftbuien. Antipsychotica, zoals risperidon, vormen een belangrijk onderdeel van de behandeling van deze symptomen. Tijdens de behandeling met antipsychotica zijn bijwerkingen echter een grote zorg. Kinderen worden vaak zwaarder door antipsychotica en hebben een verhoogd risico op suikerziekte.

In SPACE-1 is een methode ontwikkeld om het gehalte van risperidon in het bloed te bepalen met een vingerprikje. Een verband is aangetoond tussen dit gehalte in het bloed en gewichtstoename.

Onderzoek en verwachte uitkomsten

In SPACE-2-STAR gaat worden bekeken of met deze kennis ook bijwerkingen kunnen worden voorkomen. Er vindt een verdeling plaats van de kinderen die starten met risperidon op basis van toeval in twee groepen. De ene groep zal risperidon krijgen zoals gebruikelijk, de andere groep zal een dosisadvies krijgen op basis van het risperidongehalte in het bloed.
Gekeken wordt of de groep die dosisadviezen krijgt inderdaad minder bijwerkingen krijgt.

Meer over de SPACe 2 STAR studie

Het Erasmus MC heeft mogelijk een oplossing tegen overgewicht als bijwerking van antipsychotica bij kinderen met autisme. Eerder onderzoek toonde aan dat kinderen met een te hoge concentratie van het antipsychoticum risperidon in het bloed kans hebben op flinke gewichtstoename. Birgit Koch: ‘Deze vervolgstudie bekijkt of de juiste concentratie van medicatie deze kinderen inderdaad helpt om niet zwaarder te worden.’

> Lees verder

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website