Projectomschrijving

Op dit moment bestaat er een impasse tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars ten aanzien van de hoogte van de vergoeding voor de medicatiebeoordeling. Het gevolg daarvan is dat er minder medicatiebeoordelingen worden gedaan dan mogelijk zou zijn. Dat leidt er toe dat oudere patiënten met polyfarmacie belangrijke risico’s lopen op het gebied van hun gezondheid en kwaliteit van leven. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben aanbevelingen niet opgepakt en er zijn ook geen tekenen dat partijen op een andere manier een uitweg uit de impasse vinden. Het gevolg is dat er zonder verdere actie geen substantiële stijging van het aantal medicatiebeoordelingen te verwachten is.

Resultaat

Patiëntenfederatie Nederland en Unie KBO hebben het initiatief genomen de shared savings-optie verder uit te laten werken. Als resultaat zijn uitgewerkte contractteksten en implementatieadviezen beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars voor de zorginkoop.

 

Relevante informatie

Verkenning Medicatiebeoordeling

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website