Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Bij kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) kunnen soms heftige gedragsproblemen optreden.
Antipsychotica kunnen helpen om boosheid, paniek of angst te verminderen. De meest voorgeschreven antipsychotica bij kinderen in Nederland zijn risperidon, aripiprazol en pipamperon.
Helaas hebben antipsychotica ook bijwerkingen. Zo kunnen kinderen snel dik worden, wat leidt tot een verhoogde kans op diabetes en hart- en vaatziekten in de toekomst.

Deze studie heeft onderzocht of concentratiebepalingen van antipsychotica in het bloed van kinderen met autisme bijwerkingen kunnen verminderen.

Resultaten

Er is  gevonden dat er een relatie bestaat tussen antipsychoticaspiegels, bijwerkingen en effectiviteit. Er lijken optimale concentraties te bestaan waarbij zo weinig mogelijk bijwerkingen en voldoende effectiviteit optreden.
In de toekomst kan er hopelijk door een bloedspiegel worden bepaald wat de juiste dosering is voor veilig gebruik van antipsychotica bij deze groep kinderen. Hierdoor kan er meer op maat worden gedoseerd en daarmee mogelijke bijwerkingen worden voorkomen.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.
 

Samenvatting bij start

Vanwege gedragsproblemen gebruiken kinderen met autisme vaak een antipsychoticum, zoals risperidon, aripiprazol en pipamperon. Deze middelen kunnen bijwerkingen hebben, zoals een verhoogde kans op diabetes. Wij willen graag onderzoeken hoeveel van het geneesmiddel nodig is voor goed effect en minimale bijwerkingen.

Patiënten kunnen het onderzoek vanuit thuis doen aan de hand van een Dried Blood Spot methode. De patiënt prikt zelf in zijn vinger. Bloeddruppels worden op een papiertje aangebracht en naar ons gestuurd. In het lab meten we de bloedspiegel. Daarnaast worden o.a. metabole en cardiale bijwerkingen gemeten. Door de bloedspiegel te koppelen aan een bijwerking kunnen we een hoogte van bloedspiegel relateren aan een een mate bijwerking. Zo kunnen we achterhalen wat de juiste dosering is voor een veilig gebruik van het antipsychoticum.
Na dit onderzoek willen we standaard bloedspiegelmeting inzetten voor de op-maat behandeling om zo mogelijk toekomstige bijwerkingen te voorkomen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website