Projectomschrijving

Steeds meer cardiovasculaire patiënten krijgen zorg bij meer dan één specialisme. Deze groeiende groep vraagt om goede organisatie van de multidisciplinaire zorg: zorg die aansluit bij de geldende richtlijnen voor behandeling en management van cardiovasculair risico. Met het Utrecht Cardiovasculair Cohort (UCC) wordt hiervoor een basis gelegd.

Doel is dat elke patiënt die het UMC Utrecht bezoekt vanwege (1) een uiting van een hartvaatziekte dan wel (2) een evaluatie van een vasculaire risicofactor, de beste zorg krijgt.

In het UCC vindt een gestructureerde en uniforme informatieverzameling plaats bij alle patiënten. Hierna volgt een multidisciplinair overleg waarin een integraal behandelplan voor alle cardiovasculaire problemen wordt vastgesteld conform de huidige richtlijnen.


Dit project draagt bij aan de missie van het speerpunt Circulatory Health, dat door 10 divisies van het UMC Utrecht is opgesteld: elke patiënt, de beste zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website