Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Te vroeg geboren kinderen hebben na de geboorte naast intensieve zorg veel geneesmiddelen nodig. Omdat van veel geneesmiddelen weinig precieze kennis is over de juiste doseringen, de effecten en de bijwerkingen, is onderzoek gedaan naar vijf veel gebruikte geneesmiddelen (paracetamol, fentanyl, fenobarbital, midazolam en doxapram).

De hoeveelheden geneesmiddel konden in hele kleine beetjes bloed worden gemeten en de effecten bestudeerd met voor deze groep geschikte meetinstrumenten.

Te vroeg geboren kinderen blijken bij een kortere zwangerschapsduur het geneesmiddel langzamer uit het lichaam te verwijderen. Na de geboorte neemt dit toe met de leeftijd van de pasgeborene. Dit vraagt om doseringen die worden aangepast op de zwangerschapsduur, het lichaamsgewicht en de leeftijd na de geboorte.

Resultaten

In deze studie konden verbeterde doseeradviezen worden gegeven voor de onderzochte medicijnen bij te vroeg geboren kinderen. Tevens is het gelukt om te komen tot goede scoresystemen om effecten bij te vroeg geboren kinderen te meten, ondanks dat het meten van effecten en bijwerkingen bij te vroeg geboren kinderen zeer complex is.
 

Samenvatting bij start

Het doel van ons onderzoek is het vaststellen van de optimale dosering van een vijftal medicijnen bij te vroeg geboren kinderen met een geboortegewicht minder dan 1500g. De werking en risico's van deze medicijnen bij deze groep zijn onvoldoende onderzocht. Daarom zijn deze geneesmiddelen niet geregistreerd voor gebruik bij pasgeboren kinderen.

De medicijnen worden echter bij deze kinderen vaak gebruikt voor de behandeling van pijn (paracetamol, fentanyl), convulsies (fenobarbital, midazolam), onderbreken van de ademhaling (doxapram) en sedatie (midazolam).

In ons onderzoek bepalen wij de hoeveelheid medicatie in bloed van 2000 vroeggeboren kinderen. Daarna onderzoeken wij de relatie tussen de bloedspiegels en het effect van de medicatie door middel van een door ons ontwikkeld PK/PD model. Dit resulteert in een optimaal doseringsadvies voor deze kwetsbare groep patiënten. Het advies wordt vervolgens gebruikt als richtlijn voor toediening van deze medicaties bij pasgeboren kinderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website