Projectomschrijving

Nieuwe antikankerbehandelingen zijn over het algemeen extreem duur en vormen een aanzienlijk deel van de zorgkosten in Nederland. Gezien de grote hoeveelheid nieuwe doelgerichte geneesmiddelen die in ontwikkeling zijn voor de behandeling van kanker, is de verwachting dat deze kosten veel verder zullen toenemen.

Osimertinib is een nieuw middel voor patiënten met uitgezaaide longkanker waarbij de tumor een bepaalde DNA-afwijking bevat. Voor deze groep patiënten is osimertinib effectiever dan chemotherapie. Osimertinib is echter heel duur. Daardoor heeft osimertinib samen met andere dure antikankerbehandelingen een grote impact op zorgkosten.

Onderzoek

Osimertinib wordt in het lichaam afgebroken door de lever. Door deze afbraak te remmen met een goedkoop tweede medicament (cobicistat), stijgt de blootstelling aan osimertinib. Dit mechanisme kan op twee manieren ingezet worden:

  • Een lage concentratie osimertinib in het bloed kan verhoogd worden, zonder extra osimertinib in te nemen.
  • Dezelfde osimertinib blootstelling kan anderzijds bereikt worden met een lagere dagdosis osimertinib.

Verwachte uitkomst

De doelstelling is te bevestigen dat osimertinibblootstelling op de aangegeven manieren gemanipuleerd kan worden met cobicistat. Dit kan resulteren in aanzienlijke kostenbesparing en doelmatiger gebruik van een duur middel.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website