Projectomschrijving

Tricyclische Antidepressiva (TCA’s) hebben een centrale plaats in de behandeling van ernstig depressieve patiënten. Het doseren van deze middelen volgens standaardrichtlijnen kost relatief veel tijd en gaat vaak gepaard met bijwerkingen. Bekend is dat de optimale dosis van een TCA afhankelijk is van de activiteit van het Cytochroom P450 (CYP450) enzymsysteem in de lever.

In dit onderzoek informeert een genetische test de behandelaar over de CYP450-enzymactiviteit van de patiënt. Op basis van de uitslag kan de TCA-dosis individueel worden bepaald. Patiënten zullen willekeuring worden toegewezen aan 1 van de 2 mogelijke behandelstrategieën:
1) doseren gebaseerd op genetische variatie in CYP450 (volgens de KNMP-richtlijnen) in combinatie met spiegelbepalingen en
2) traditioneel doseren op geleide van alleen bloedspiegelbepalingen.
De verwachting is dat patiënten waarvoor de dosis gebaseerd werd op genetische variatie in CYP450  veel sneller hun optimale dosis bereiken en dat het instellen gepaard gaat met minder bijwerkingen dan bij de standaardprocedure. Deze innovatieve doseringsmethode zal kunnen leiden tot een afname van ziekte- en arbeidsgerelateerde kosten.
 

In de media

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website