Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Er zijn aanwijzingen dat pepermuntolie de klachten van een prikkelbaredarmsyndroom kan verminderen. Het doel van dit project was om te onderzoeken of dit daadwerkelijk zo is. Daarnaast is een nieuwe variant van pepermuntoliecapsules met een ander afgiftepatroon getest om te zien of deze effectiever zijn.

Aan dit project hebben 189 mensen met PDS deelgenomen. Zij werden acht weken lang behandeld met twee verschillende vormen van pepermuntoliecapsules of placebo. Deelnemers scoorden dagelijks de ernst van hun buikpijn op een smartphone app.

Resultaten

De resultaten laten zien dat pepermuntolie tot meer klachtenverlichting leidt ten opzichte van placebo na acht weken. Er was echter geen significant verschil tussen groepen als wordt gekeken naar de meest strenge, internationaal gebruikte uitkomstmaat. De nieuwe capsulevariant van pepermuntolie werkte minder goed dan de reeds bestaande vorm.
Omdat pepermuntolie relatief goedkoop is en geen ernstige bijwerkingen kent, kan het gebruik van de reeds op de markt beschikbare pepermuntoliecapsules worden aangeraden.


Samenvatting bij start

Prikkelbaar darmsyndroom is een vaak voorkomende aandoening van het maag-darmkanaal, die gekenmerkt wordt door chronische buikpijn en een verstoord ontlastingspatroon. De onderliggende oorzaak blijft onduidelijk. Derhalve is het aantal effectieve behandelingen zeer beperkt.
Van de momenteel beschikbare middelen is pepermuntolie effectief gebleken, wat betreft het verminderen van buikpijnklachten. Het wetenschappelijke bewijs is echter van matige kwaliteit, resulterend in het feit dat pepermuntolie nauwelijks in de klinische praktijk toegepast wordt. Bovendien hebben bijwerkingen, die meestal mild zijn maar vaak voorkomen, een negatief effect op de therapietrouw.

Doel
Dit project beoogt de klinische toepassing van pepermuntolie te verbeteren. Om de therapie verder te optimaliseren, zal ook een nieuwe vorm van pepermuntolie onderzocht worden waarbij de werkzame stof direct in de dikke darm vrijkomt. We verwachten hiermee een hogere effectiviteit en minder bijwerkingen.
 

Meer informatie

Pepermuntolie heeft positief effect op prikkelbare darmsyndroom (Maastricht UMC+, 28 aug 2019)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website