Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) leidt tot spierzwakte en gevoelsstoornissen en wordt vaak langdurig met intraveneus immunoglobuline (IVIg) behandeld. IVIg kan leiden tot ongemak en bijwerkingen en het leidt tot zeer hoge kosten.

Onderzoek

Het doel van deze studie was om vast te stellen of er sprake is van overbehandeling met IVIg. In deze studie lootten 60 patiënten met langdurige IVIg-behandeling voor afbouw of continueren van IVIg. De primaire uitkomst van de studie was het verschil in beperkingen tussen begin en het einde van de studie. Andere uitkomsten waren onder andere het percentage deelnemers dat achteruitgaat, spierkracht en kwaliteit van leven.

Resultaten

Het belangrijkste resultaat van de studie is dat bij de meeste mensen doorbehandelen met IVIg nodig was. Tegelijkertijd bleek er bij 40% van de patiënten sprake van overbehandeling en kon er gestopt worden met de onderhoudsbehandeling. Patiënten die achteruitgingen herstelden snel naar het oude niveau na het herstarten van de behandeling.
De conclusie is daarom dat afbouwpogingen een belangrijk onderdeel moeten worden van de behandeling van CIDP. Toekomstig onderzoek moet zich vooral richten op het identificeren van markers van ziekteactiviteit (biomarkers) waardoor er beter kan worden voorspeld welke patiënten kunnen proberen af te bouwen.
 

Samenvatting bij start

Intraveneus immunoglobuline (IVIg) is een effectieve behandeling voor chronische inflammatoïre demyeliniserende polyneuropathie (CIDP), een zenuwontsteking die tot krachtverlies en gevoelsstoornissen in armen en benen kan leiden. Uit studies is gebleken dat de ziekte in sommige patiënten niet meer actief is. Deze patiënten worden ten onrechte doorbehandeld met alle ongemakken en mogelijke bijwerkingen. Verder is IVIg zeer kostbaar en schaars.
De voornaamste vraag van deze studie is of er sprake is van overbehandeling met IVIg. Daarnaast wordt er gekeken of patiënten karakteristieken kunnen voorspellen of de ziekte nog actief is. In dit landelijk dubbelblind onderzoek zullen 60 deelnemers worden gerandomiseerd voor doorbehandelen met IVIg of voor geleidelijk afbouwen van IVIg in combinatie met placebo. Bij een geringe achteruitgang zal er herstart worden met IVIg. De resultaten zullen worden samengevat in een landelijke richtlijn met adviezen over IVIg behandeling.

Meer informatie

  • Medicatie afbouwen bij CIDP-patiënten (Mediator 43, 2020)
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website