Projectomschrijving

Na behandeling van niet-spierinvasieve blaaskanker door transurethrale resectie en blaasspoelingen bestaat een risico op terugkeer van de ziekte. Metformine is een medicijn voor de behandeling van suikerziekte, maar het is mogelijk ook een effectieve en veilige therapie voor kanker.
Onderzoek laat zien dat metformine zich ophoopt in de urine en de blaas van muizen, waar de concentratie tot 240 maal zo hoog is als in het bloed en effectief is in de behandeling van blaaskanker.

Deze studie onderzoekt het effect van orale metformine behandeling op niet-spierinvasieve blaaskanker bij mensen.

Doel

Bij patiënten met oppervlakkige blaastumoren zal 1 tumor worden achtergelaten. De overige tumoren worden verwijderd. De deelnemers krijgen 3 maanden oraal metformine waarna het effect op de achtergelaten blaastumor wordt geëvalueerd met een cystoscopie. Als dit onderzoek een positief effect laat zien, zal gekeken worden of metformine een alternatief is voor behandeling met blaasspoelingen. Het achterlaten van een ‘onderzoekstumor’ is een gebruikelijke en veilige manier om de effectiviteit van behandelingen voor oppervlakkige blaaskanker te beoordelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website