Projectomschrijving

Onderzoekers van de afdeling psychiatrie van het UMCG hebben een Zonmw subsidie (Goed Geneesmiddelen Gebruik) gekregen voor een RCT met orale ketamine (versus placebo) bij patiënten die onvoldoende baat hebben gehad bij regulier beschikbare antidepressieve behandelingen. Depressie kent een hoge prevalentie en een veelal recidiverend beloop. Met de huidige behandelingen bereikt ongeveer 30% van de patiënten onvoldoende verbetering. Therapieresistentie is een belangrijk probleem. Er zijn helaas in de afgelopen jaren weinig echte doorbraken geweest in het onderzoek naar meer effectieve behandelingen van depressie. Op basis van eerdere ervaringen met kortdurende intraveneuze toediening van ketamine wordt nu een placebogecontroleerde studie opgezet met orale medicatie die gedurende een aantal weken wordt gegeven. Naast de primaire uitkomsten wordt ook het werkingsmechanisme onderzocht. Verdere informatie is te verkrijgen bij de hoofdonderzoeker Robert Schoevers (r.a.schoevers@umcg.nl).


Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website