Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

De IMBI studie heeft het geven van een injectie met Methyleen Blauw (MB) in de tussenwervelschijf vergeleken met een placebobehandeling bij patiënten met chronische discogene lage rugpijn. Het betrof een dubbelblind, placebo-controlled multicentrum RCT. De primaire uitkomstmaten waren pijn en perceptie van verandering. Het primaire eindpunt was 6 maanden na interventie.

Resultaten

Van alle patiënten rapporteerde 30.9% een daling in pijnscores van ten minste 30% (35.0% in MB groep vs. 26.8% in de placebogroep). 27% van de patiënten die behandeld waren met MB gaf aan dat hun gezondheid geheel of heel veel verbeterd is versus 25.6% in de placebogroep.
De MB-injectie is niet kosteneffectief ten opzichte van de controle interventie. De KEA die de interventies samen neemt en vergelijkt met care as usual suggereert dat het doen van een interventie kosteneffectief is. 
De conclusie is dat het geven van injecties met MB in de tussenwervelschijf geen meerwaarde heeft in de behandeling van chronische discogene lage rugpijn boven een placebo.
25% van alle placebo patiënten laat een grote daling in pijnscores zien. Deze resultaten maken verder onderzoek wenselijk.
 

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase
 

Samenvatting bij start

Intradiscale methyleenblauw injectie voor de behandeling van chronische discogene lage rugpijn.

Aanleiding
Intradiscale pijn wordt veroorzaakt door kleine scheurtjes in de discus. In deze scheurtjes kunnen zenuwen de pijn veroorzaken. Methyleenblauw werkt neurolytisch en kan de zenuwuiteinden desintegreren waardoor de pijn mogelijk verdwijnt.

Opzet en resultaten
Dit project betreft een multicenter dubbelblinde placebo-gecontroleerde gerandomiseerde klinische trial om de werkzaamheid en veiligheid van intradiscale methyleenblauw injectie te bepalen. De resultaten van deze studie zullen internationaal gepubliceerd worden en gebruikt in behandelingsrichtlijnen in gespecialiseerde interventionele pijnbestrijdings centra.
De patiënten worden gerekruteerd uit de Pain Management Centra van Arnhem, Leiderdorp, Tilburg en Maastricht. In deze RCT zal intradiscale methyleenblauw injectie worden vergeleken met intradiscale isotone zoutoplossing.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website