Projectomschrijving

De ziekte van Crohn (ZvC) is een chronische darmontsteking en kan worden behandeld met Humira. Dit is een krachtig maar ook duur middel en wordt ingezet als onderhoudstherapie om de darmontsteking rustig te houden. Nadelen van Humira vormen de hoge prijs en bijwerkingen, zoals infectierisico en spuitreacties.
Op dit moment wordt Humira iedere 2 weken toegediend als injectie onder de huid. Er is nooit onderzocht of een langere intervalperiode mogelijk is bij patiënten met de ziekte van Crohn. Uit onderzoek bij reumapatiënten blijkt dat de ziekte ook rustig kan blijven met minder injecties.

Doel
Deze studie, opgezet vanuit het Radboudumc en Erasmus MC, zal bij 174 patiënten met stabiele ZvC onderzoeken of verlenging van de injectie-intervalperiode veilig is. Een groep zal de intervalperiode onder strikte controle stapsgewijs verlengen naar 3 en 4 weken. Als de ziekte opvlamt wordt de intervalperiode weer ingekort. De controlegroep zal doorgaan met een interval van 2 weken. Na 48 weken wordt het verschil in persisterende opvlammingen geëvalueerd.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website