Projectomschrijving

Het beïnvloeden van progressie van longziekte in patiënten met aangeboren antistofziekten

Aangeboren antistofziekten zijn de meest voorkomende afweerstoornissen bij volwassenen en kinderen. Door een tekort in de aanmaak van immuunglobulines (Ig) hebben patiënten vaak last van bronchitis en longontsteking. Hierdoor ontstaat longschade die niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Dit wordt ook wel 'chronisch longlijden' genoemd. Deze chronische longziekten zijn de belangrijkste oorzaak van langdurig ziek zijn, en van vroegtijdig overlijden bij antistofziekten. Om longinfecties te voorkomen krijgen patiënten Ig toegediend.
Recentelijk zijn er aanwijzingen gevonden dat longschade langzamer verloopt bij patiënten die hoog-normale waarden van Ig in hun bloed hebben.

Onderzoek

In de studie zullen 100 patiënten met antistofziekte worden geincludeerd. De helft van hen krijgt Ig in de (voor hen) normale dosering. De andere helft krijgen hun Ig in een hogere dosering, gedurende 2 jaar.
Aan het begin en aan het einde van de studie maken we een scan van de longen en vindt er een longfunctie onderzoek plaats. Hierop is zichtbaar in hoeverre de gezondheid van de longen achteruit is gegaan, en of deze achteruitgang langzamer verliep bij patiënten die een hogere dosis Ig kregen.
De volgende uitkomstmaten zullen worden gemeten:

  • Verergering van longziekte
  • Aantal luchtweginfecties
  • School-en/of ziekteverzuim en ziekenhuisopnames
  • Verwachte totale gezondheid kostenbesparing door verminderen van longschade
  • Kwaliteit van leven

Verwachte uitkomsten

Het onderzoek wil aantonen dat het toedienen van hoog-normale doseringen van immuunglobulines (Ig) beter beschermt tegen het vroeg optreden van ernstige longschade bij patiënten met chronische longziekten. De beste dosis wordt vervolgens in een landelijke behandelrichtlijn beschreven. Daarnaast heeft de studie tot het doel aan te tonen dat hiermee gezondheidskosten bespaard kunnen worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website