Projectomschrijving

Voor het optimaal inzetten van beschikbare geneesmiddelen, is kennis over het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk van cruciaal belang. Om deze gegevens/data beschikbaar te maken voor onderzoek, wordt gebruik gemaakt van patiëntenregisters. Bij een consortium van het NIVEL, RIVM, Mondriaan (TI-Pharma project) en DANS is een project Inventarisatie Registers uitgezet.

Het consortium heeft uitgezocht welke - voor farmacotherapie - relevante bronnen beschikbaar zijn in Nederland. Het rapport geeft een overzicht van beschikbare registers, de toegang tot de gegevens uit deze registers en de hiaten in de beschikbaarheid van (en toegang tot) registers. Verder zijn aandachtspunten opgenomen waar rekening mee moet worden gehouden bij de organisatie van (nieuwe) registers (zowel juridisch, technisch als praktisch) en goede voorbeelden van patiëntenregisters. Tot slot worden aanbevelingen gedaan hoe gezorgd kan worden dat beschikbare gegevens optimaal kunnen worden gebruikt. Op basis van dit rapport is een checklist opgesteld met criteria voor GGG-registers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website